.pet domene
Krav

Alle kan registrere .pet domener.