.place domene
Krav

Alle kan registrere .place domener.