.place domeneKrav

Alle kan registrere .place domener.