.plus domene
Krav

Alle kan registrere .plus domener.