.plus domeneKrav

Alle kan registrere .plus domener.