.press domene
Krav

Alle kan registrere .press domener.