.pro domene

.pro domenenavn ble opprettet med tanke på "profesjonelle", men kan registreres og benyttes av alle nå.
Krav

Alle kan registrere .pro domener.