.properties domene
Krav

Alle kan registrere .properties domener.