Domene
Krav

Alle kan registrere .properties domener.