Domene
Krav

Alle kan registrere .property domener.