.property domene
Krav

Alle kan registrere .property domener.