.ps domene

.ps er toppnivådomene for Palestina.
Krav

Alle kan registrere .ps domener.