.pt domene

.pt er toppnivådomene for Portugal.
Krav

For å registrere .pt domener kreves det at eier av domenet oppgir nummer til ID kort eller pass. Kommersielle enheter må i tillegg oppgi ID nummer.