.pub domene
Krav

Alle kan registrere .pub domener.