.report domene
Krav

Alle kan registrere .report domener.