.rest domene
Krav

Alle kan registrere .rest domener.