Domene
Krav

Alle kan registrere .restaurant domener.