.rip domeneKrav

Alle kan registrere .rip domener.