.rip domene
Krav

Alle kan registrere .rip domener.