.ru domene

.ru er toppnivådomene for Russland.Krav

Alle kan registrere .ru domener.