.ru domene

.ru er toppnivådomene for Russland.
Krav

Alle kan registrere .ru domener.