.run domene
Krav

Alle kan registrere .run domener.