.sale domene
Krav

Alle kan registrere .sale domener.