.salon domene
Krav

Alle kan registrere .salon domener.