.sarl domene
Krav

Alle kan registrere .sarl domener.