.security domene
Krav

Alle kan registrere .security domener.