.services domene
Krav

Alle kan registrere .services domener.