.site domene
Krav

Alle kan registrere .site domener.