.soccer domeneKrav

Alle kan registrere .soccer domener.