.soccer domene
Krav

Alle kan registrere .soccer domener.