.social domene
Krav

Alle kan registrere .social domener.