.software domene
Krav

Alle kan registrere .software domener.