.soy domeneKrav

Alle kan registrere .soy domener.