.space domene
Krav

Alle kan registrere .space domener.