.store domene
Krav

Alle kan registrere .store domener.