.stream domene
Krav

Alle kan registrere .stream domener.