.supply domene
Krav

Alle kan registrere .supply domener.