.surf domene
Krav

Alle kan registrere .surf domener.