.team domene
Krav

Alle kan registrere .team domener.