.tech domene
Krav

Alle kan registrere .tech domener.