.trading domene
Krav

Alle kan registrere .trading domener.