.tv domene

Det offisielle toppnivå domenet for nasjonen Tuvalu..TV domener er i hovedsak beregnet for televisjon industrien, men kan benyttes av alle.
Krav

Alle kan registrere .tv domener.