.tv domene
Det offisielle toppnivå domenet for nasjonen Tuvalu..TV domener er i hovedsak beregnet for televisjon industrien, men kan benyttes av alle.Krav

Alle kan registrere .tv domener.