.uenorge.no domene
PRO ISP støtter opp om studentene og tar ingen profitt på uenorge.no domener.

Domener registrert under uenorge.no slettes automatisk i løpet av sommerferien etter skoleåret hvor domenet er tildelt. Norid varsler abonnenten 1 måned før sletting.Krav

Søker må være en Ungdomsbedrift eller Studentbedrift, og må være en del av organisasjonen Ungt Entrepenørskap sitt undervisningsopplegg for videregående- og høyere utdanning. Organisasjonsnummeret må stå i nummerserien Ungt Entrepenørskap har fått tildelt fra Brønnøysundregistrene til bruk i undervisningsopplegget.