Domene
Krav

Alle kan registrere .university domener.