.vet domeneKrav

Alle kan registrere .vet domener.