.vet domene
Krav

Alle kan registrere .vet domener.