.video domene
Krav

Alle kan registrere .video domener.