.vip domeneKrav

Alle kan registrere .vip domener.