.vision domeneKrav

Alle kan registrere .vision domener.