.vision domene
Krav

Alle kan registrere .vision domener.