.vote domene
Krav

Alle kan registrere .vote domener.