.voto domene
Krav

Alle kan registrere .voto domener.