.watch domene
Krav

Alle kan registrere .watch domener.