.wiki domene
Krav

Alle kan registrere .wiki domener.