.win domene
Krav

Alle kan registrere .win domener.