.work domeneKrav

Alle kan registrere .work domener.