.work domene
Krav

Alle kan registrere .work domener.