.world domene
Krav

Alle kan registrere .world domener.