.xyz domene
Krav

Alle kan registrere .xyz domener.