.yokohama domene

.Yokohama referes til geografiske stedsnavn. TLD`en blir brukt til stedsnavn til f.eks byer, landemarker, national parker o.l
Krav

Alle kan registrere .yokohama domener.